Jelenleg alkalmazott szolgáltatási díjak (Ft/GJ):

Lakossági fogyasztók Külön kezelt intézmények Egyéb fogyasztók
Nettó fűtési hődíj 1572 (+5% ÁFA) 2979 (+5% ÁFA) 2979 (+5% ÁFA)

 

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor- szám Megnevezés Mérték-egység 2015. év 2016. év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 3,1 6,3
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 4151 4238
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 0 0
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 17012 21381
6. Értékesített villamos energia mennyisége MWh 0 0
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 0 0
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 6525 6662
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül ezer Ft 0 0
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 1022 114
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 46536 59927
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 0 0
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0 0
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0 0
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 548 1278
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 54451 67981

 

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sorszám Mértékegység 2015. év 2016. év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 21163 25619
1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0
1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 0 0
1.3. Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 21163 25619
1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 0 0
1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 0 0
1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 0 0
1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 0 0
1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0 0
1.6.3. Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0
1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 43314 54116
2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft
2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft
2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0
2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 19185 12691
2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 24129 41425
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft
3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft
3.2. Vásárolt hő energiadíja ezer Ft
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 2743 2429
4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 2743 2429
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 13548 14407
5.1. Értékcsökkenés ezer Ft 1977 2012
5.2. Bérek és járulékai ezer Ft 8501 8574
5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 2945 3821
5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 0 0
5.5. Egyéb költségek ezer Ft 125 0

 

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

Mértékegység 2015.év 2016. év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h
Maximális távhőteljesítmény igény MW 5,92 5,92

 

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve Mértékegység 2015. év 2016. év
ezer Ft 0 0

 

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

Mértékegység 2015. év 2016. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 10468
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 2659
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 0 13127

 

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

Mértékegység 2016. év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 2
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 4
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 0
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 21
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 4,5
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 2
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 0

 

 

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel

 

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (m3) Éves alapdíj (ezer Ft)
1 102012 0,25 0 0
2 102013 0,25 0 0
3 102014 0,25 0 0
4 102021 0,25 0 0
5 102040 1 0 0
6 102060 1 0 0
7 102110 1 0 0
8 102250 1 0 0
9 102290 1 0 0
10 103000 0,5 0 0
11 103010 0,5 0 0
12 105220 1 0 0
13 105560 1 0 0
14 105660 1 0 0
15 106030 1 0 0
16 107020 1 0 0
17 108040 1 0 0
18 108050 0,5 0 0
19 109010 0,33 0 0
20 109260 0,33 0 0
21 10926A 0,5 0 0
22 110030 1 0 0
23 112030 1 0 0
24 101020 1 0 0 0
25 1030001 1 0 0 0
26 105190 1 0 0
26 Üdülő 1 0 0
28 Ruzicskay 0,33 0 0
29 Székely főépület 0,33 0 0
30 Székely kollégium 0,33 0 0
31 Székely tankonyha 0,33 0 0
Összesen 22 0 0

 

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbmé- ter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
1 102012 2143 2143 1 0
2 102013 2297 2297 1 0
3 102014 137 137 1 0
4 102021 437 437 1 0
5 102040 3303 3303 1 0
6 102060 896 896 1 0
7 102110 500 500 1 0
8 102250 2172 2172 1 0
9 102290 1508 1508 1 0
10 103000 2967 2967 1 0
11 103010 317 317
12 105220 0 0 1 0
13 105560 462 462 1 0
14 105660 236 236 1 0
15 106030 602 602 1 0
16 107020 1170 1170 1 0
17 108040 755 755 1 0
18 108050 597 597 1 0
19 109010 197 197 1 0
20 109260 737 737 1 0
21 10926A 316 316 1 0
22 110030 975 975 1 0
23 112030 1477 1477 1 0
24 101020 604 604 1 0
25 1030001 153 153 1 0
26 105190 418 418 1 0
27 Üdülő 83 83 1 0
28 Ruzicskay 0 0 1 0
29 Székely főépület 71 71 1 0
30 Székely kollégium 77 77 1 0
31 Székely tankonyha 12 12 1 0
Össze-sen 25619 25619 0

 

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtési napok száma (db) Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
1 102012 205 5416 5416 0
2 102013 205 5804 5804 0
3 102014 205 346 346 0
4 102021 205 1105 1105 0
5 102040 205 8350 8350 0
6 102060 205 1314 1314 0
7 102110 205 1490 1490 0
8 102250 205 6470 6470 0
9 102290 205 4492 4492 0
10 103000 205 8839 8839 0
11 103010 61 476 476 0
12 105220 205 109 109 0
13 105560 205 1376 1376 0
14 105660 205 703 703 0
15 106030 205 1793 1793 0
16 107020 205 1839 1839 0
17 108040 205 1187 1187 0
18 108050 205 1778 1778 0
19 109010 205 1204 1204 0
20 109260 205 2196 2196 0
21 10926A 205 941 941 0
22 110030 205 2905 2905 0
23 112030 205 2322 2322 0
24 101020 205 1799 1799 0
25 1030001 205 456 456 0
26 105190 205 1245 1245 0
27 Üdülő 205 247 247 0
28 Ruzicskay 205 181 181 0
29 Székely főépület 205 142 142 0
30 Székely kollégium 61 154 154 0
31 Székely tankonyha 61 24 24 0
Össze-sen 205 66703 66703 0