Jelenleg alkalmazott szolgáltatási díjak (Ft/GJ):

Lakossági fogyasztók Külön kezelt intézmények Egyéb fogyasztók
Nettó fűtési hődíj 1572 (+5% ÁFA) 2979 (+5% ÁFA) 2979 (+5% ÁFA)

 

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor- szám Megnevezés Mérték-egység 2014 év 2015 év
1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 4,5 3,1
2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 3784 4151
3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 0 0
5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 13526 17012
6. Értékesített villamos energia mennyisége MWh 0 0
7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3
8. Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3
9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 0 0
10. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0
11. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 6061 6525
12. Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül ezer Ft 0 0
13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 1121 1022
14. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 37272  46356
15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0
16. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 0 0
17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0
18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0 0
19. Egyéb támogatások ezer Ft 0 0
20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 494 548
21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 44948  54451

 

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sorszám Mértékegység 2014 év 2015 év
1. Felhasznált energia mennyisége összesen: GJ 20301 21163
1.1. Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0
1.2. Saját kazánokból származó hő GJ 0 0
1.3. Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 20301 21163
1.4. Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 0 0
1.5. Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 0 0
1.6. Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 0 0
1.6.1. Felhasznált földgáz mennyisége GJ 0 0
1.6.2. Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0 0
1.6.3. Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0
1.6.4. Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0
2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 27644 34570
2.1. Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft
2.2. Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft
2.3. Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0
2.4. Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 10199  12560
2.5. Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 37843  47130
3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft
3.1. Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft
3.2. Vásárolt hő energiadíja ezer Ft
4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 2764  2743
4.1. Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 2764 2743
5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 17492  19185
5.1. Értékcsökkenés ezer Ft 1994  1977
5.2. Bérek és járulékai ezer Ft 8149  8501
5.3. Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 2756  2945
5.4. Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 0  0
5.5. Egyéb költségek ezer Ft 0  0

 

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

Mértékegység 2014 év 2015 év
Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h
Maximális távhőteljesítmény igény MW 3,8  5,92

 

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve Mértékegység 2014 év 2015 év
ezer Ft 0 0

 

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

Mértékegység 2014 év 2015 év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0  0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0  0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0  0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0  0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0  0
Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0  0
Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 0  0
Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 0  0

 

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

Mértékegység 2015 év
A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám 2
Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 4
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 1
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 17
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 4,5
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 2
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 1

 

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév Fő tevékenység Tulajdoni arány Előző évi árbevétel

 

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) Lekötött teljesítmény (MW) Fűtött légtérfogat (m3) Éves alapdíj (ezer Ft)
1 102021 0,25 0 0
2 102012 0,25 0 0
3 102013 0,25 0 0
4 102014 0,25 0 0
5 102040 1 0 0
6 102060 1 0 0
7 102110 1 0 0
8 102250 1 0 0
9 102290 1 0 0
10 103000 1 0 0
11 105220 1 0 0
12 105560 0,33 0 0
13 106030 1 0 0
14 107020 1 0 0
15 108040 1 0 0
16 108050 1 0 0
17 109010 0,5 0 0
18 110030 0,33 0 0
19 112030 1 0 0
20 101020 1 0 0
21 1030001 1 0 0
22 105190 1 0 0
23 105190 0,33 0 0
24 105660 0,33 0 0
25 109260 0,33 0 0
25 10926A 0,5 0 0
27 114020 1 0 0
28 109200 0,33 0 0
29 109180 0,33 0 0
30 105050 0,33 0 0
31 103001 0,33 0 0
32 Fürdő 1 0 0
Összesen 22 0 0

 

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

Hőközpont egyéni azonosító jele Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbmé- ter/év) Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
1 102021 179 179 0,25 0
2 102012 2113 2113 0,25 0
3 102013 1991 1991 0,25 0
4 102014 12 12 0,25 0
5 102040 2881 2881 1 0
6 102060 898 898 1 0
7 102110 651 651 1 0
8 102250 2017 2017 1 0
9 102290 1280 1280 1 0
10 103000 2006 2006 1 0
11 105220 0 0 1 0
12 105560 414 414 0,33 0
13 106030 607 607 1 0
14 107020 980 980 1 0
15 108040 845 845 1 0
16 108050 408 408 1 0
17 109010 0 0 0,5 0
18 110030 784 784 0,33 0
19 112030 1428 1428 1 0
20 101020 228 228 1 0
21 1030001 284 284 1 0
22 105190 155 155 1 0
23 105190 28 28 0,33 0
24 105660 69 69 0,33 0
25 109260 245 245 0,33 0
25 10926A 93 93 0,5 0
27 114020 16 16 1 0
28 109200 392 392 0,33 0
29 109180 124 124 0,33 0
30 105050 35 35 0,33 0
31 103001 0 0 0,33 0
32 Fürdő 3642 3642 1 0
Össze-sen 24805 24805 22 0

 

 

 

 

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

Hőközpont egyéni azonosító jele Fűtési napok száma (db) Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
1 102021 198 453 453 0
2 102012 198 5342 5342 0
3 102013 198 5033 5033 0
4 102014 198 30 30 0
5 102040 198 7283 7283 0
6 102060 198 1412 1412 0
7 102110 198 1939 1939 0
8 102250 198 6008 6008 0
9 102290 198 3813 3813 0
10 103000 198 5976 5976 0
11 105220 198 99 99 0
12 105560 198 1233 1233 0
13 106030 198 1808 1808 0
14 107020 198 1541 1541 0
15 108040 198 1328 1328 0
16 108050 198 1215 1215 0
17 109010 198 823 823 0
18 110030 198 2336 2336 0
19 112030 198 2245 2245 0
20 101020 198 679 679 0
21 1030001 198 846 846 0
22 105190 198 462 462 0
23 105190 198 83 83 0
24 105660 198 206 206 0
25 109260 198 729 729 0
25 10926A 198 277 277 0
27 114020 198 47 47 0
28 109200 198 1168 1168 0
29 109180 198 369 369 0
30 105050 198 104 104 0
31 103001 198 100 100 0
32 Fürdő 198 0
Össze-sen 198 54987 54987 0